"Spółdzielnie socjalne szansą na lepszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Spółdzielnie socjalne szansą na lepszą przyszłość”
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.03.2012- 28.02.2014

 

 

Szczegółowe informacje

Janina Mikołajczyk

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 16

e-mail: j.mikolajczyk@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl